دوستان عزیز در این پست کلیه علایم نقش بسته بر روی سنگها و معنی آنها پدیدار است . فقط به زبان انگلیسی میباشد که باید زحمت ترجمه رو خودتون بکشید.

http://upload.tehran98.com/img1/ijoshc9i0igqfvzya25.png

http://upload.tehran98.com/img1/lb2myd8bhkmt2ws83owo.png

http://upload.tehran98.com/img1/t53cl0ssbny8s97a95a5.png

http://upload.tehran98.com/img1/bwy5txv8c2nlahnxjkfj.png

http://upload.tehran98.com/img1/ppyzd35g1vmqewbmfzc.png

http://upload.tehran98.com/img1/nmoevtx7piog234le1ff.png

http://upload.tehran98.com/img1/39qjckj4vuwnikxg4.png

http://upload.tehran98.com/img1/7vr0wg1brmt06ru18q1k.png

http://upload.tehran98.com/img1/dp04q9v6jlwpvtn5zwc.png

http://upload.tehran98.com/img1/0catgv4aldycoe68dojl.png

http://upload.tehran98.com/img1/cxmbpkqhc25g4kn9dxkw.png

http://upload.tehran98.com/img1/eolyc2px6t0y4rmr1qki.png

http://upload.tehran98.com/img1/c1o2wvoyagkhepkhzr.png

http://upload.tehran98.com/img1/qyqvan8e8qwzabnxzeu6.png

 

+ نوشته شده توسط ......... در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 و ساعت 19:9 |


Powered By
BLOGFA.COM